Game Tiều phu đốn củi - Timber Man

Game Tiều phu đốn củi - Timber Man

Tiều phu đốn củi - Timber Man Bạn trở thành một tiều phu chuyên đi đốn cây nhưng bạn sẽ phải tránh các cành cây có thể rơi trúng đầu. Thật dễ để chơi nhưng rất khó để đạt điểm cao.

Hỗ trợ : web | Android | IOS

Giới thiệu game

.

Hướng dẫn chơi Game Tiều phu đốn củi - Timber Man

Bạn chọn bên không có cành cây để chặt, hãy nhanh tay trước khi thời gian bị rút hết.

Các hình ảnh của game

Các bình luận cho Game Tiều phu đốn củi - Timber Man


Các bình luận cho Game Tiều phu đốn củi - Timber ManCùng thể loại