Game Sóc Chuột Nhặt Hạt Dẻ - Nut Rush

Game Sóc Chuột Nhặt Hạt Dẻ - Nut Rush

Game Sóc Chuột Nhặt Hạt Dẻ - Nut Rush Bạn sẽ giúp chú sóc chuột nhặt hạt dẻ và trở về tổ an toàn.

Hỗ trợ : web | Android | IOS

Giới thiệu game

.

Hướng dẫn chơi Game Sóc Chuột Nhặt Hạt Dẻ - Nut Rush

Chú sóc di chuyển liên tục, bạn sử dụng chuột trái để nhảy lên và thu thập hạt dẻ.

Các hình ảnh của game

Các bình luận cho Game Sóc Chuột Nhặt Hạt Dẻ - Nut Rush


Các bình luận cho Game Sóc Chuột Nhặt Hạt Dẻ - Nut RushCùng thể loại