Đường đến kho báu - Treasure Link

Đường đến kho báu - Treasure Link

Đường đến kho báu - Treasure Link Bạn sẽ khám phá thế giới đại dương tuyệt vời với nhũng động vật dễ thương. Tìm những cặp giống nhau và loại chúng ra khỏi đường đi để bạn có thể khám phá những map tiếp theo.

Hỗ trợ : web | Android | IOS

Giới thiệu game

.

Hướng dẫn chơi Đường đến kho báu - Treasure Link

Tìm các cặp giống nhau và laoij bỏ chúng trong thời gian nhanh nhất bạn sẽ là người chiến thắng.

Các hình ảnh của game

Các bình luận cho Đường đến kho báu - Treasure Link


Các bình luận cho Đường đến kho báu - Treasure LinkCùng thể loại