Game Nhiệm Vụ Bí Mật - Green Mission

Game Nhiệm Vụ Bí Mật - Green Mission

Game Nhiệm Vụ Bí Mật - Green Mission Bạn vào vai một sinh vật kỳ lạ có khả năng thay đổi màu xanh sang cam để di chuyển trong một hang động bí mật. Ban phải thu thập các tinh thể và vượt qua các thử thách của game

Hỗ trợ : web | Android | IOS

Giới thiệu game

.

Hướng dẫn chơi Game Nhiệm Vụ Bí Mật - Green Mission

Thay đổi màu sắc bằng phím space di chuyển để nhặt tinh thể và mở cửa để đi đến bản đồ tiếp theo.

Các hình ảnh của game

Các bình luận cho Game Nhiệm Vụ Bí Mật - Green Mission


Các bình luận cho Game Nhiệm Vụ Bí Mật - Green MissionCùng thể loại