Game Siêu Nhân Thổi - Blowman

Game Siêu Nhân Thổi - Blowman

Game Siêu Nhân Thổi - Blowman Một trò chơi vui nhộn, có rất nhiều người đang cần giúp đỡ bên ngoài bạn hãy bay đến và hỗ trợ họ.

Hỗ trợ : web | Android | IOS

Giới thiệu game

.

Hướng dẫn chơi Game Siêu Nhân Thổi - Blowman

Lựa chon lực thổi vừa đủ để bạn có thể nhảy đến cột tiếp theo mà không bị rơi xuống.

Các hình ảnh của game

Các bình luận cho Game Siêu Nhân Thổi - Blowman


Các bình luận cho Game Siêu Nhân Thổi - BlowmanCùng thể loại