Game Bảo Vệ Lâu Đài - Angry Necromancer

Game Bảo Vệ Lâu Đài - Angry Necromancer

Game Bảo Vệ Lâu Đài - Angry Necromancer Bọn xác sống muốn tấn công lâu đài của bạn, bnaj phải chống lại chúng bằng sức mạnh phép thuật của mình.

Hỗ trợ : web | Android | IOS

Giới thiệu game

.

Hướng dẫn chơi Game Bảo Vệ Lâu Đài - Angry Necromancer

Bạn phải bắn trúng zombie bằng phép thuật và hút lại lương mana mà bạn đã mất.

Các hình ảnh của game

Các bình luận cho Game Bảo Vệ Lâu Đài - Angry Necromancer


Các bình luận cho Game Bảo Vệ Lâu Đài - Angry NecromancerCùng thể loại