Game Bác Sĩ Acorn 2 - Doctor Acorn 2

Game Bác Sĩ Acorn 2 - Doctor Acorn 2

Game Bác Sĩ Acorn 2 - Doctor Acorn 2: Nhiệm vụ của bạn là đưa vị bác sĩ vượt qua các thử thách nguy hiểm. Kích hoạt các quạt bên đường và di chuyển các chú ong để nhặt các ngôi sao. Vượt qua tất cả các màn chơi với 3 ngôi sao.

Hỗ trợ : web | Android | IOS

Giới thiệu game

.

Hướng dẫn chơi Game Bác Sĩ Acorn 2 - Doctor Acorn 2

Khéo léo kích hoạt các quạt ven đường và các chú ong để di chuyển.

Các hình ảnh của game

Các bình luận cho Game Bác Sĩ Acorn 2 - Doctor Acorn 2


Các bình luận cho Game Bác Sĩ Acorn 2 - Doctor Acorn 2Cùng thể loại